Tầm Nhìn

Tầm Nhìn Siri Logistics: Giá Trị Trong Hành Động.

Tầm nhìn của chúng tôi là được công nhận công ty mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, tạo ra các giải pháp tích hợp, năng động cho khách hàng ở Việt Nam, những người kinh doanh trên toàn cầu.

Giá trị thể hiện ở những gì chúng tôi tin tưởng. Siri Logistics cung cấp cho nhân viên phương hướng - hướng dẫn cách họ hành động và cách họ kinh doanh. Giá trị cốt lõi của chúng tôi là điều cơ bản trong đáp ứng mục tiêu kinh doanh của mình, cách chúng tôi làm việc cùng nhau và cách chúng tôi tương tác với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và những người khác. Đó là những tầm nhìn giá trị mà chúng tôi luôn hướng tới. Tại Siri Logistics chúng tôi có sáu giá trị cốt lõi.

  1. Sự tôn trọng: Chúng tôi tôn trọng những người khác, giao tiếp rõ ràng và hành động với sự đồng nhất.
  2.  Khách hàng là trọng tâm : Chúng tôi tập trung vào khách hàng của mình thông qua các giải pháp và dịch vụ hiệu quả, đáp ứng và sáng tạo.
  3. Quyết đoán: Chúng tôi đưa ra quyết định, dựa trên phân tích tốt nhất của chúng tôi về tình hình, đầu vào từ những người khác và sẵn sàng hành động.
  4. Thái độ tích cực: Chúng tôi có một thái độ tích cực, với niềm tự hào trong những thành tựu của công ty chúng tôi, đội ngũ của chúng tôi và chính chúng tôi. Chúng tôi rất tích cực khi nghĩ về tương lai.
  5. Trách nhiệm tài chính: Chúng tôi chịu trách nhiệm tài chính, chi tiêu một cách khôn ngoan, hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh và liên tục phấn đấu để tăng thêm giá trị.
  6. Sự cân bằng: Chúng tôi cố gắng cân bằng  các nhu cầu công việc cạnh tranh hàng ngày, trong cuộc sống cá nhân và công việc.