Đội Ngũ Điều Hành

Tony

Giám Đốc Điều Hành

Mobile : +84 979096583

Tel : +(84-24) 36789111

Email: thanghd@sirilogistics.vn

Alice

Trưởng Phòng Nhân Sự

Tel : +(84-24) 36789111

Email: human@sirilogistics.vn

Humming Brook

Trưởng Phòng Công Nghệ

Tel : +(84-24) 36789111

Email: itech@sirilogistics.vn

Briona

Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng

Tel : +(84-24) 36789111- Ext: 112

Email: siri@sirilogistics.vn

Sophia

Trưởng phòng Kế Toán

Tel : +(84-24) 36789111- Ext: 114

Email: account@sirilogistics.vn

Stark

Trưởng Phòng Kinh Doanh Và Tiếp Thị

Tel : +(84-24) 36789111- Ext: 111

Email: sales@sirilogistics.vn