Tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho những dự án mới, chúng tôi luôn chào đón những ứng viên có năng lực, tâm huyết với sự phát triển của công ty. Nếu bạn tự tin vào năng lực của mình và yêu thích làm việc ở một môi trường năng động, đầy thử thách thì hãy gửi CV cho chúng tôi.

Customer Service

Kế Toán

Chúng tôi ưu tiên phát triển cá nhân không giới hạn trên cơ sở tôn trọng tập thể.

"Người học trò tốt cần phải gặp được người thầy giỏi và ngược lại"