Lịch Sử

Siri Logistics được thành lập vào năm 2018 để cung cấp các dịch vụ vận tải, hậu cần, kho bãi và hải quan theo yêu cầu của các khách hàng đã nhiều năm tin tưởng và giao phó hàng hoá.

Ông Tony đã nhận thấy rằng: Trong môi trường cực kỳ cạnh tranh ngày nay, doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại nếu “hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng” được đồng bộ hóa hoàn hảo đến nỗi nó khiến cho khách hàng thay đổi tư duy và hành động. Điều này giúp cho nhiều doanh nghiệp ngày càng thành công hơn.

Với phương châm: Doanh nghiệp nhỏ, ước mơ lớn! 

Đã đến lúc phải hành động.