Dịch Vụ Hàng Lẻ

Chúng tôi là nhà giao nhận chuyên cung cấp và thực hiện việc nhập/xuất hàng lẻ từ toàn cầu đến /đi Việt Nam cho quý khách hàng, tập trung vào các tuyến mạnh như Trung Quốc, Đông Nam Á, Nhật , Hàn, Mỹ, Úc và một số nước châu Âu.

Tối ưu hóa thời gian vận chuyển và giảm thiểu chi phí với LCL.

Khi bạn không có đủ hàng để  vận chuyển hàng hóa đầy container

 Siri Logistics cung cấp dịch vụ LCL giữa các cảng lớn trên toàn thế giới. Chúng tôi có một mạng lưới rộng lớn và các trạm vận tải container. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể cung cấp cho bạn không gian trong một cùng một container được chia sẻ với hàng hóa của khách hàng khác để giảm chi phí dựa trên khía cạnh kinh tế, đồng thời cung cấp tần suất, luồng tuyến và khả năng chứa của Full-Container-Load (FCL).

Cách tiếp cận  của chúng tôi giúp quản lý hàng LCL đảm bảo giao hàng nhanh chóng, tin cậy trên toàn thế giới. Chúng tôi chứa sản phẩm trong kho để chúng tôi kiểm soát lưu lượng hàng hóa, thời gian vận chuyển, chi phí và thông tin chính xác của hàng hoá.

Mạng lưới của chúng tôi cung cấp cho bạn:

 

- Kết nối linh hoạt tối đa từ cảng đi đến các cảng chính trên thế giới.

- Tập hợp hàng hóa trong kho của chúng tôi để bạn có thể hưởng lợi từ chất lượng quy trình đáng tin cậy theo  tiêu chuẩn của công ty.

- Thời gian vận chuyển đáng tin cậy từ bất kỳ nhà kho nào đến bất kỳ cảng nào trên thế giới

- Giảm thiểu rủi ro thiệt hại hàng hóa thông qua việc giảm tải trọng.