Chào mừng doanh nghiệp Hungary

Những người này sống ở những nơi khác nhau, nói ngôn ngữ khác, có tôn giáo khác, và thậm chí có thể không yêu mến nhau, tuy vậy họ vẫn hợp tác với nhau để tạo ra cây bút chì. Nguyên nhân là gì? Adam Smith đã cho chúng ta câu trả lời từ 200 năm trước. 🙃😉✌️