Chào mừng doanh nghiệp Trung Quốc

瓜到熟时蒂自落 😊

Dưa đến lúc chín, cuống tự rụng. Điều kiện chín muồi, thời cơ sẽ đến.🤝